Manylion y mater

CANOLFAN ADDYSG AWYR AGORED PENTYWYN

MAE'R ADRODDIAD HWN YN GOFYN I AELODAU YSTYRIED GWAREDU SAFLE CANOLFAN ADDYSG AWYR AGORED PENTYWYN TRWY'R CYFRIF REFENIW TAI (CRT), GYDA'R GWASANAETH ADDYSG AWYR AGORED YN CAEL EI AIL-FODELU I'W GYFLWYNO TRWY FODEL GWAHANOL AC MEWN GWAHANOL SAFLEOEDD.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 01/02/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Fully exempt  - View reasons

Angen penderfyniad: 15 Gorff 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth, Adnoddau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Peter Edwards, Valuations Manager E-bost: Pedwards@carmarthenshire.gov.uk, Ian Jones, Pennaeth Hamdden E-bost: IJones@carmarthenshire.gov.uk, Jason Jones (Pennaeth Adfywio), Pennaeth Adfywio, Pholisi a Digidol E-bost: JaJones@carmarthenshire.gov.uk.