Manylion y mater

STRATEGAETH CYNGOR SIR CAERFYRDDIN AR GYFER COED A CHOETIRIROEDD

Mae'r strategaeth yn adlewyrchu cyfrifoldebau Cyngor Sir Caerfyrddin am goed a choetiroedd. Mae'n nodi sut mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn rheoli'r coed a'r coetiroedd y mae'n gyfrifol amdanynt, ble a pham yr hoffai blannu mwy o goed a choetiroedd, a'r camau y gall eu cymryd i wneud hyn.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/12/2023

Angen penderfyniad: 16 Medi 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi, Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Lle a Seilwaith

Adran: Lle a Seilwaith

Cyswllt: Rosie Carmichael, Rheolwr Cadwraeth Gwledig E-bost: racarmichael@carmarthenshire.gov.uk, Kerry Latham, Senior Management Support Officer E-bost: klatham@carmarthenshire.gov.uk.