Manylion y mater

CYNLLUN YR YSTÂD WLEDIG

Ar 20 Chwefror 2023, penderfynodd y Cabinet yn unfrydol i gadw Ystâd Ffermydd y Sir wrth resymoli ac ystyried cyfleoedd datblygu a gwerthu wrth iddynt ddod i law. Nid pwrpas y Cynllun hwn yw ailedrych ar y mater o gadw'r Ystâd ond tynnu sylw at faint a pherfformiad y portffolio presennol, ynghyd â materion allweddol a strategaeth y dyfodol i alluogi'r Cyngor i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd sydd ar gael i gefnogi ei amcanion llesiant.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/12/2023

Angen penderfyniad: 30 Medi 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adnoddau, Materion Gwledig, Cydlyniant Cymunedol a Pholisi Cynllunio

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Lle a Seilwaith

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Ainsley Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff E-bost: aiwilliams@carmarthenshire.gov.uk.