Manylion y mater

ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL LDP MABWYSIEDIG 202/23

Cyflwyno Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer LDP mabwysiedig Sir Gaerfyrddin fel rhan o'r gofyniad i Lywodraeth Cymru fonitro ac asesu gweithrediad parhaus y Cynllun.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/09/2023

Angen penderfyniad: 16 Hyd 2023 Yn ôl Cabinet

Angen penderfyniad: 8 Tach 2023 Yn ôl County Council

Prif Aelod: Materion Gwledig, Cydlyniant Cymunedol a Pholisi Cynllunio

Prif Gyfarwyddwr:

Adran: Lle a Seilwaith

Cyswllt: Ian R Llewelyn, Rheolwr Blaen-gynllunio E-bost: IRLlewelyn@sirgar.gov.uk.