Manylion y mater

POLISI RHEOLI'R TRYSORLYS A STRATEGAETH 2024/25

Er mwyn cydymffurfio ag adolygiad Cod Darbodaeth CIPFA ac adolygiad Cod Ymarfer CIPFA o ran Rheoli’r Trysorlys 2021.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/09/2023

Angen penderfyniad: 15 Ebr 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Cyng. Alun Lenny, Cabinet Member AlunLenny@sirgar.gov.uk

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Anthony Parnell, Rheolwr Pensiwn a Buddsodiadau Gyllidol E-bost: AParnell@carmarthenshire.gov.uk.