Manylion y mater

RHAGLEN GYFALAF PUM MLYNEDD 2024/25 - 2028/29

Ymgynghori â’r Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ynghylch y Rhaglen Gyfalaf Pum

Mlynedd.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/09/2023

Angen penderfyniad: 19 Chwe 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Cyng. Alun Lenny, Cabinet Member AlunLenny@sirgar.gov.uk

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Chris Moore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol E-bost: cmoore@carmarthenshire.gov.uk.