Manylion y mater

Protocol ar gyfer Delio â Chwynion Lefel Isel o Ran y Côd

Adolygu'r Protocol a'r cwynion yr ymdriniwyd â hwy.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 31/08/2023

Angen penderfyniad: 11 Rhag 2023 Yn ôl Pwyllgor Safonau

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Robert Edgecombe, Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol E-bost: RJEdgeco@carmarthenshire.gov.uk.