Manylion y mater

STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD

 

Rhoi gweledigaeth i'r aelodau ar sut y byddwn yn darparu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol statudol yn ystod y degawd nesaf. Bydd y ddogfen yn rhoi manylion am y meysydd canlynol: Cyflwyniad, Datganiad Gweledigaeth, y gwasanaethau mae pobl yn eu derbyn, Modelau gofal Gwaith Cymdeithasol, Diogelu, Integreiddio a Phartneriaethau, Gweithlu a Chynllun Gweithredu

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For consultation

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/09/2023

Angen penderfyniad: 18 Maw 2024 Yn ôl Cabinet

Considered on: 1 Rhag 2023 Yn ôl Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

Prif Aelod: Cyng. Jane Tremlett, Aelod o'r Cabinet JTremlett@sirgar.gov.uk

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Jake Morgan, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedau E-bost: jakemorgan@carmarthenshire.gov.uk.