Manylion y mater

RHAGOLWG CYLLIDEB REFENIW

I ddarparu trosolwg i’r Cabinet o’r materion cyllidebol a’r rhagolygon ar gyfer y blynyddoedd nesaf.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/09/2023

Angen penderfyniad: 18 Medi 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adnoddau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Randal Hemingway, Pennaeth Gwasanaethau Ariannol E-bost: RHemingway@carmarthenshire.gov.uk.