Manylion y mater

CAIS I’R GRONFA DDATBLYGU

Rhoi'r newyddion diweddaraf i'r Cabinet ynghylch y sefyllfa ddiweddaraf o ran y Gronfa Ddatblygu, a gofyn i'r Cabinet gymeradwyo'r cais diweddar i'r Gronfa.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/09/2023

Angen penderfyniad: 18 Medi 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adnoddau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Randal Hemingway, Pennaeth Gwasanaethau Ariannol E-bost: RHemingway@carmarthenshire.gov.uk.