Manylion y mater

DEFNYDDIAU CANOL TREF AMGEN

Ystyried defnyddiau amgen o fewn canol trefi cynradd

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/07/2023

Angen penderfyniad: 27 Tach 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Jason Jones (Pennaeth Adfywio), Pennaeth Adfywio, Pholisi a Digidol E-bost: JaJones@carmarthenshire.gov.uk.