Manylion y mater

CRONFA ARGYFWNG AR GYFER BYSIAU - CRONFA BONTIO AR GYFER BYSIAU

Nodi'r rhesymeg dros dderbyn y Gronfa Bontio ar gyfer Bysiau a gynigir gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cymorth ariannol brys i weithredwyr bysiau yn Sir Gaerfyrddin ac Awdurdodau Lleol eraill yn Rhanbarth De-orllewin Cymru.

 

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/06/2023

Angen penderfyniad: 23 Meh 2023 Yn ôl Cyfarwyddwr Lle a Seilwaith

Prif Aelod: Gwasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Lle a Seilwaith

Adran: Lle a Seilwaith

Cyswllt: Steve Pilliner, Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth E-bost: SGPilliner@carmarthenshire.gov.uk.

Penderfyniadau