Manylion y mater

CYMHWYSO BWRIADOLDEB I ANGEN BLAENORIAETHOL (GORCHYMYN DIGARTREFEDD)

ADRODDIAD I OFYN AM GANIATÂD I GYMHWYSO'R PRAWF BWRIADOLDEB O DAN DDEDDF TAI (CYMRU) 2014 I BOB CATEGORI O ANGEN BLAENORIAETHOL.  TRWY GYMHWYSO'R PRAWF HWN, NID OES GAN YR AWDURDOD DDYLETSWYDD STATUDOL I SICRHAU LLETY PARHAOL I'R UNIGOLION HYNNY YR ASESIR EU BOD YN FWRIADOL DDIGARTREF.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/07/2023

Angen penderfyniad: 16 Hyd 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Jonathan Morgan, Pennaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd E-bost: JMorgan@carmarthenshire.gov.uk.

Agenda items