Manylion y mater

AIL GARTREFI A LLETY GWYLIAU YN SIR GAERFYRDDIN

Cyflwyno adroddiad sy'n tynnu sylw at y newidiadau cefndir a deddfwriaethol a pholisi ar yr ail gartrefi a llety gwyliau ac amlygu'r ystyriaeth, gofynion tystiolaeth a'r camau nesaf wrth nodi a mynd i'r afael â'r heriau i gymunedau Sir Gaerfyrddin.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

Angen penderfyniad: 18 Medi 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Materion Gwledig, Cydlyniant Cymunedol a Pholisi Cynllunio

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Lle a Seilwaith

Adran: Lle a Seilwaith

Cyswllt: Ian R Llewelyn, Rheolwr Blaen-gynllunio E-bost: IRLlewelyn@sirgar.gov.uk.