Manylion y mater

STRATEGAETH TOILEDAU LLEOL

Ystyried y wybodaeth a gynhwysir yn yr adroddiad hwn ac i gymeradwyo Strategaeth Toiledau Lleol ddrafft Cyngor Sir Caerfyrddin. Ceisir cymeradwyaeth hefyd gynnal ymarfer ymgynghori cyhoeddus ffurfiol mewn perthynas â'r Strategaeth Toiledau Lleol ddrafft yn unol â gofynion statudol.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

Angen penderfyniad: 19 Chwe 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Gwasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Lle a Seilwaith

Adran: Lle a Seilwaith

Cyswllt: Daniel John, Pennaeth Seilwaith Amgylcheddol E-bost: DWJohn@carmarthenshire.gov.uk.