Manylion y mater

ADOLYGIAD GWASTRAFF SWMPUS

Bydd yr adroddiad hwn yn cynnig gwasanaeth swmpus cost-effeithiol, effeithlon i breswylwyr a fydd yn ymgorffori'r hierarchaeth wastraff i sicrhau y gellir ailddefnyddio gwastraff mwy swmpus cyn ei ailgylchu a'i waredu.  Adolygiad o'r gost, nifer y swmpiau a gesglir fesul maint eitem, system rheoli apwyntiadau a gofynion cerbydau casglu ar gyfer gwasanaeth o'r fath.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

Angen penderfyniad: 29 Ion 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Gwasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Lle a Seilwaith

Adran: Lle a Seilwaith

Cyswllt: Daniel John, Pennaeth Seilwaith Amgylcheddol E-bost: DWJohn@carmarthenshire.gov.uk.