Manylion y mater

DIWEDDARIAD Y STRATEGAETH WASTRAFF

Mae'r adroddiad yn rhoi trosolwg o'r cam cyntaf o weithredu Strategaeth Wastraff Sir Gar. 2021-2025, gan roi manylion am y newidiadau sydd wedi'u gweithredu, cynnydd mewn perfformiad a strategaeth ailgylchu hyd yn hyn.

 

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

Angen penderfyniad: 22 Ion 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Gwasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Lle a Seilwaith

Adran: Lle a Seilwaith

Cyswllt: Daniel John, Pennaeth Seilwaith Amgylcheddol E-bost: DWJohn@carmarthenshire.gov.uk.