Manylion y mater

CYNLLUN BUSNES Y CYFRIF REFENIW TAI 2024-2027

Mae cynllun busnes y cyfrif refeniw tai yn nodi ein blaenoriaethau a'n gweithgareddau ar gyfer tai cyngor newydd a thai cyngor sy'n bodoli eisoes yn ystod y tair blynedd nesaf.  Mae hefyd yn pennu ein cyllidebau cyfalaf a refeniw ac yn cadarnhau lefelau rhent i denantiaid.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

Angen penderfyniad: 15 Ion 2024 Yn ôl Cabinet

Considered on: 13 Rhag 2023 Yn ôl Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Jonathan Morgan, Pennaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd E-bost: JMorgan@carmarthenshire.gov.uk.