Manylion y mater

CYNLLUN RHEOLI PERYGL LLIFOGYDD-2

Mae Adran S10.7 Deddf Rheoli Llifogydd a D?r 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i bob Awdurdod Lleol gyhoeddi eu strategaeth a'u cynllun rheoli perygl llifogydd lleol.

 

Bydd y strategaeth a'r cynllun (y cyfeirir ato fel y cynllun rheoli perygl llifogydd, FRMP-2) yn egluro lle rydym bellach o ran rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol (FCERM), lle rydym am fod yn 2030 a sut y byddwn yn cyrraedd yno.

 

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

Angen penderfyniad: 19 Chwe 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Lle a Seilwaith

Adran: Lle a Seilwaith

Cyswllt: Ben Kathrens, Rheolwr Amddiffyn Rhag Llifogydd Ac Amddiffyn yr Arfordir E-bost: BKathrens@carmarthenshire.gov.uk.