Manylion y mater

CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL - CYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGIEDIG SIR GAERFYRDDIN 2018 - 2033

Cyflwyno cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol drafft (CCA) i ymhelaethu ar gynnwys y CDLl Diwygiedig a'i gefnogi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol.  CCA drafft i gynnwys (yn amodol ar amseru), ond heb fod yn gyfyngedig i: Yr Iaith Gymraeg, Asesiadau Cymeriad Tirwedd, Safleoedd o Bwys ar gyfer Cadwraeth Natur.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

Angen penderfyniad: 13 Tach 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi, Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Lle a Seilwaith

Adran: Lle a Seilwaith

Cyswllt: Ian R Llewelyn, Rheolwr Blaen-gynllunio E-bost: IRLlewelyn@sirgar.gov.uk.