Manylion y mater

POLISI YNGHYLCH TALIADAU AM WASANAETHAU

Pwrpas yr adroddiad hwn yw cyflwyno Polisi newydd ynghylch Taliadau am Wasanaethau. Mae’r Polisi yn nodi’r dull o osod a chasglu’r taliadau am wasanaethau. Y nod yw sicrhau bod y Taliadau am Wasanaethau yn glir, yn rhesymol, yn atebol ac yn adlewyrchu costau gwirioneddol.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

Angen penderfyniad: 16 Hyd 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Jonathan Morgan, Pennaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd E-bost: JMorgan@carmarthenshire.gov.uk.