Manylion y mater

CRONFA FFYNIANT GYFFREDIN: MYND I'R AFAEL Â THREFI

Cymeradwyo'r prosiectau sydd wedi'u clustnodi i'w cyflawni drwy'r Gronfa Ffyniant a Rennir - Place Anchor – Prosiect Mynd i'r Afael â Threfi.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2023

Angen penderfyniad: 3 Gorff 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Jason Jones (Pennaeth Adfywio), Pennaeth Adfywio E-bost: JaJones@carmarthenshire.gov.uk.