Manylion y mater

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU

Cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol ar ôl diwedd pob blwyddyn ariannol, rhaid i bwyllgor safonau awdurdod perthnasol lunio adroddiad blynyddol i’r awdurdod mewn cysylltiad â’r flwyddyn honno.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/05/2023

Angen penderfyniad: 12 Gorff 2023 Yn ôl County Council

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Robert Edgecombe, Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol E-bost: RJEdgeco@carmarthenshire.gov.uk.