Manylion y mater

FFORDD GORLLEWIN CAERFYRDDIN

Cymeradwyo gweithred yr amrywiad

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/05/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Fully exempt  - View reasons

Explanation of anticipated restriction:
report contains sensitive financial information.

Angen penderfyniad: 19 Meh 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adnoddau

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Jason Jones (Pennaeth Adfywio), Pennaeth Adfywio E-bost: JaJones@carmarthenshire.gov.uk.