Manylion y mater

POLISI TÂL ATHRAWON MODEL 2022/23

Er mwyn cydymffurfio â gofynion Dogfen Tâl ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2022, sy'n ei gwneud yn ofynnol i bob ysgol gael polisi cyflog sy'n nodi sut mae penderfyniadau am dâl yn cael eu gwneud.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/05/2023

Angen penderfyniad: 19 Meh 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Trefniadaeth a'r Gweithlu

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Phlant, Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Julie Stuart, Uwch-Bartner Busnes (Adnoddau Dynol) E-bost: jstuart@sirgar.gov.uk.