Manylion y mater

GRWP GORCHWYL A GORFFEN CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH (DU, ASIAIDD, AC ETHNIG LLEIAFRIFOL)

Adroddiad i'r cabinet ar ganfyddiadau ac argymhellion y Gr?p Gorchwyl a Gorffen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (Du, Asiaidd, ac Ethnig Leiafrifol)

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/05/2023

Angen penderfyniad: 3 Gorff 2023 Yn รดl Cabinet

Prif Aelod: Materion Gwledig a Pholisi Cynllunio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Llinos Jenkins, Swyddog Cymorth y Cabinet E-bost: LlSJenkins@carmarthenshire.gov.uk.