Manylion y mater

SYSTEM IECHYD A GOFAL I ORLLEWIN CYMRU: PA MOR BELL, PA MOR GYFLYM?

Mae'r adroddiad yn amlinellu ymateb yng Ngorllewin Cymru i fwrw ymlaen â'r broses integreiddio. Yn benodol, mae'r papur yn amlinellu cyfle yn Sir Gaerfyrddin i ddatblygu a gweithredu system iechyd a gofal ar gyfer pobl h?n yn seiliedig ar 'yr hyn sy'n bwysig' i'r boblogaeth hon a'r hyn a fydd yn addas i'r diben nawr ac yn y dyfodol. Mae hefyd yn ystyried sut i gysoni â'r Ddogfen Drafod Weinidogol sy'n dwyn y teitl 'Yn Bellach, Yn Gyflymach' a disgwyliadau'r ddogfen honno.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/05/2023

Angen penderfyniad: 19 Meh 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Rhian Matthews, Cyfarwyddwr Sirol Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda E-bost: Rhian.Matthews@wales.nhs.uk.