Manylion y mater

GORCHYMYN DIOGELU GOFOD CYHOEDDUS

Mae'r Gorchymyn, sy'n rhoi pwerau i'r heddlu fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau sy'n ymwneud ag alcohol yng nghanol tref Llanelli, yn dod i ben 30 Medi 2023.

 

Cynigir ymestyn y Gorchymyn. Bydd ei effaith yn cael ei werthuso a bydd ystyriaeth o’r ffin daearyddol bresennol yn dilyn ymgynghoriad â rhanddeiliaid allweddol rhwng nawr a Medi 2023.

 

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/05/2023

Angen penderfyniad: 15 Ion 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Trefniadaeth a'r Gweithlu

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Gwyneth Ayers, Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaeth E-bost: GAyers@carmarthenshire.gov.uk.