Manylion y mater

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYNGOR SIR 2022-23

Mae’r Adroddiad Blynyddol yn rhoi trosolwg o berfformiad y Cyngor yn ystod 2022-23. Dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 mae’n ofynnol i ni gyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar ein Amcanion Llesiant. Yn ogystal, dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 mae’n ofynnol i ni adrodd ar berfformiad ar sail arddull hunan-asesu.

Mae’r adroddiad hyn yn anelu i gwrdd â’r gofynion hyn o fewn un ddogfen.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/05/2023

Angen penderfyniad: 30 Hyd 2023 Yn ôl Cabinet

Angen penderfyniad: 8 Tach 2023 Yn ôl County Council

Prif Aelod: Trefniadaeth a'r Gweithlu

Prif Gyfarwyddwr:

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Gwyneth Ayers, Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaeth E-bost: GAyers@carmarthenshire.gov.uk.