Manylion y mater

STRATEGAETH GWEITHLU 2023 - 2026

Mae ein Strategaeth Gweithlu yn disgrifio sut rydym yn bwriadu datblygu ein gweithlu presennol ac yn y dyfodol i sicrhau bod ganddynt y sgiliau, yr amgylchedd, a'r gwerthoedd craidd cywir i gyflawni ein Strategaeth Gorfforaethol. 

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/04/2023

Angen penderfyniad: 15 Ebr 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Trefniadaeth a'r Gweithlu

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Paul R Thomas, Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad) E-bost: prthomas@carmarthenshire.gov.uk.