Manylion y mater

LLAIN 3 PARC ADWERTHU TROSTRE

Adroddiad sy'n amlinellu cynnig datblygu diwygiedig ar gyfer llain 3 Parc Adwerthu Trostre a thelerau gwerthu i'w hystyried.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Fully exempt  - View reasons

Explanation of anticipated restriction:
Sensitive financial information will be contained within the report.

Angen penderfyniad: 30 Hyd 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Jason Jones (Pennaeth Adfywio), Pennaeth Adfywio, Pholisi a Digidol E-bost: JaJones@carmarthenshire.gov.uk.