Manylion y mater

CYNLLUN CREU LLEOEDD PORTH TYWYN

Comisiynwyd gwaith i wneud Cynllun Creu Lleoedd ar gyfer Porth Tywyn er mwyn datblygu cynllun sy'n cefnogi twf a gwydnwch y dref.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/04/2023

Angen penderfyniad: 3 Gorff 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Nicola Evans, Rheolwr Cymorth Busnes E-bost: njevans@carmarthenshire.gov.uk.