Manylion y mater

ADRODDIAD CHWARTEROL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2023 I MEHEFIN 30AIN 2023

I ddarparu y gwybodaeth diweddaraf i aelodau, ynglyn a gweithgareddau’r adran Rheoli’r Trysorlys yn ystod y cyfnod Ebrill 1af 2023 i Mehefin 30ain 2023

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/04/2023

Angen penderfyniad: 30 Hyd 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adnoddau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Anthony Parnell, Rheolwr Pensiwn a Buddsodiadau Gyllidol E-bost: AParnell@carmarthenshire.gov.uk.