Manylion y mater

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR

I ddarparu'r newyddion i'r Cabinet ynglyn a sefyllfa diweddaraf cyllideb 2023/24, ar 30 Mehefin 2023

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/04/2023

Angen penderfyniad: 2 Hyd 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adnoddau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Adran: Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Randal Hemingway, Pennaeth Gwasanaethau Ariannol E-bost: RHemingway@carmarthenshire.gov.uk.