Manylion y mater

DEISEB HARBWR PORTH TYWYN I'R CYNGOR LLAWN – Y WYBODAETH DDIWEDDARAF

Pwrpas yr adroddiad hwn yw rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet am y sefyllfa yn Harbwr Porth Tywyn, yn dilyn deiseb a gyflwynwyd i'r Cyngor llawn ar 25 Ionawr 2023.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/04/2023

Angen penderfyniad: 19 Meh 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Ian Jones, Pennaeth Hamdden E-bost: IJones@carmarthenshire.gov.uk.