Manylion y mater

BYRDDAU DIOGELU PLANT AC OEDOLION CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU ADRODDIAD BLYNYDDOL 2021-2022

Mae’r Adroddiad Blynyddol hwn yn rhoi Trosolwg ar Amcanion a Chyflawniadau Bwrdd Diogelu Plant ac Oedolion Canolbarth a Gorllewin Cymru.  Mae’n amlinellu’r cynnydd a wnaed yn erbyn y canlyniadau a osodwyd gan CYSUR a CWMPAS fel rhan o’r Cynllun Strategol Blynyddol ar y cyd ar gyfer y flwyddyn 2021-22.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/04/2023

Angen penderfyniad: 19 Meh 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Jake Morgan, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedau E-bost: jakemorgan@carmarthenshire.gov.uk.