Manylion y mater

CYNLLUN CYMHELLIANT I DENANTIAID

Mae'r defnydd o gynlluniau cymhelliant a gwobrwyo gan landlordiaid cymdeithasol yn sail i'r dull ehangach o reoli tenantiaeth. Gellir ystyried cymhellion i annog ymddygiad a ddymunir gyda gwobrau'n cydnabod ymddygiad o'r fath.

 

Mae'r adroddiad yn nodi ein dull o sut y byddwn yn gwobrwyo tenantiaid ond hefyd yn cyflwyno cynllun cymhelliant. 

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 03/04/2023

Angen penderfyniad: 14 Hyd 2024 Yn ôl Cabinet

Considered on: 26 Ion 2024 Yn ôl Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Les James, Rheolwr Contractau a Datblygu Gwasanaethau E-bost: LesJames@carmarthenshire.gov.uk.