Manylion y mater

STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD (ÔL-YMGYNGHORIAD)

Rhoi gweledigaeth i'r aelodau ar sut y byddwn yn darparu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol statudol yn ystod y degawd nesaf. Bydd y ddogfen yn rhoi manylion am y meysydd canlynol:

Cyflwyniad, Datganiad Gweledigaeth, y gwasanaethau mae pobl yn eu derbyn, Modelau gofal Gwaith Cymdeithasol, Diogelu, Integreiddio a Phartneriaethau, Gweithlu a Chynllun Gweithredu

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 02/03/2023

Angen penderfyniad: 29 Ebr 2024 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Silvana Sauro, Rhelowr Perfformiad, Dadansoddi a Systemau E-bost: ssauro@carmarthenshire.gov.uk.