Manylion y mater

I YSTYRIED APÊL GAN YMGEISYDD FKJ YN ERBYN PENDERFYNIAD YR AWDURDOD SEF PEIDIO Â DARPARU CLUDIANT AM DDIM I'R YSGOL

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Agenda items