Manylion y mater

POLISI ENWI STRYDOEDD A RHIFO EIDDO

Mae'r adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch paratoi’r Polisi Enwi a Rhifo Strydoedd. Mae'n nodi'r ymatebion a dderbyniwyd fel rhan o'r ymgynghoriad ffurfiol ac argymhellion polisi y swyddogion cyn iddo gael ei fabwysiadu'n ffurfiol.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: I'w argymhell i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 02/02/2023

Angen penderfyniad: 22 Mai 2023 Yn ôl Cabinet

Angen penderfyniad: 21 Meh 2023 Yn ôl County Council

Prif Aelod: Materion Gwledig a Pholisi Cynllunio

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr yr Amgylchedd

Adran: Amgylchedd

Cyswllt: Ian R Llewelyn, Rheolwr Blaen-gynllunio E-bost: IRLlewelyn@sirgar.gov.uk Rhodri Griffiths, Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd E-bost: RDGriffiths@carmarthenshire.gov.uk.