Manylion y mater

EFFAITH COVID 19 AR GONTRACTWYR - GWAITH MAWR

Bydd adroddiad yn cael ei lunio i archwilio'r effaith ariannol ar gontractwyr o ganlyniad i bandemig Covid-19. Bydd yr adroddiad yn cadarnhau'r darpariaethau contract presennol sy'n cael eu gorfodi gan yr Awdurdod o'u cymharu ag amrywiol weithdrefnau cyngor a rhyddhad y llywodraeth. Er mwyn rhoi rhagor o wybodaeth i randdeiliaid, bydd yr adroddiad yn nodi'r goblygiadau posibl ar gyfer mabwysiadu dulliau cymorth contractwyr i liniaru effaith ariannol Covid-19 a cheisio penderfyniad ynghylch gweithredu'r dulliau hyn.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 02/02/2023

Explanation of anticipated restriction:
information relating to person / Business

Angen penderfyniad: 17 Gorff 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Gwasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr yr Amgylchedd

Adran: Amgylchedd

Cyswllt: Jason G. Jones E-bost: JGJones@carmarthenshire.gov.uk.