Manylion y mater

ADRODDIAD GRWP GORCHWYL A GORCHWYL PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU, CARTREFI AC ADFYWIO – POLISI DYRANNU TAI CYMDEITHASOL BRYS

Ystyried argymhellion y Gr?p Gorchwyl a Gorffen ar fabwysiadu Polisi Dyrannu Tai Cymdeithasol

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/12/2022

Angen penderfyniad: 20 Chwe 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Kevin J Thomas, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd E-bost: kjthomas@carmarthenshire.gov.uk.