Manylion y mater

Polisi Dyfarnu Grantiau

Yn unol â'r gofyn o fewn safonau'r Gymraeg, rhaid i'r Cyngor lunio a chyhoeddi polisi ar ddyfarnu grantiau (neu, pan fo hynny'n briodol, diwygio polisi presennol) sy'n ei gwneud yn ofynnol i chi ystyried effeithiau cadarnhaol neu negyddol y gallai dyfarnu a gweithredu'r grant eu cael ar:

(i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio'r Gymraeg, a

(ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/12/2022

Angen penderfyniad: 24 Ebr 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Addysg a'r Gymraeg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Noelwyn Daniel, Pennaeth Gwasanaethau TGCh a Pholisi Corfforaethol E-bost: ndaniel@carmarthenshire.gov.uk.