Manylion y mater

Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi

Mae'r Cyngor wedi paratoi cynllun gweithredu ar gyfer taclo tlodi sy'n ymgorffori ei ymateb i'r argyfwng costau byw. Mae'r cynllun yn amlinellu'r camau sydd i'w cymryd gan amrywiaeth o wasanaethau Cyngor a chamau i ddatblygu ein cysylltiad ag ystod o randdeiliaid allanol.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/12/2022

Angen penderfyniad: 19 Meh 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Noelwyn Daniel, Pennaeth Gwasanaethau TGCh a Pholisi Corfforaethol E-bost: ndaniel@carmarthenshire.gov.uk.