Manylion y mater

Cynllun Cydnabod Gweithwyr Amddiffyn

Cymeradwyo dilyniant o fewn y Cynllun Cydnabod Gweithwyr Amddiffyn (DERS) i Wobr Arian ac i gryfhau ein hymrwymiad parhaus i Gyfamod y Lluoedd Arfog. Ym mis Hydref 2021, cymeradwyodd y Cabinet ail-lofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog, a oedd yn gwneud ymrwymiad i wneud cais ar gyfer y DERS. Mae'r DERS yn annog cyflogwyr i gefnogi'r rhai sy'n gwasanaethu (milwyr wrth gefn) neu sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog (cyn-filwyr) a'u hanwyliaid. Mae'n cyd-fynd â Chyfamod y Lluoedd Arfog sy'n addewid i Gymuned y Lluoedd Arfog a'u teuluoedd y byddant yn cael parch a thegwch yn y Deyrnas Unedig y maent yn ei gwasanaethu. Mae'r DERS yn cwmpasu Gwobrau Efydd, Arian, ac Aur i gyflogwyr sy'n addo, dangos neu eiriol dros gefnogaeth i Gymuned y Lluoedd Arfog.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/12/2022

Angen penderfyniad: 24 Ebr 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Trefniadaeth a'r Gweithlu

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Noelwyn Daniel, Pennaeth Gwasanaethau TGCh a Pholisi Corfforaethol E-bost: ndaniel@carmarthenshire.gov.uk.