Manylion y mater

STRATEGAETH HYRWYDDO'R IAITH GYMRAEG 2023-28

Cymeradwyo Strategaeth Hybu'r Gymraeg ar gyfer 2023-28, fel rhan o'n cyfrifoldebau statudol o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Cyngor Sir Gâr sy'n arwain ar baratoi'r Strategaeth Hybu; fodd bynnag, rydym yn gweithio'n agos â phartneriaid ar draws y sir i gyd-ddylunio'n gwaith i gefnogi'r Iaith yn ein cymunedau. Dyma'r ail strategaeth hyrwyddo a bydd cyfle i adlewyrchu ar ganlyniadau Cyfrifiad 2021 fel rhan o'n gwaith.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/12/2022

Angen penderfyniad: 22 Mai 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Addysg a'r Gymraeg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Noelwyn Daniel, Pennaeth Gwasanaethau TGCh a Pholisi Corfforaethol E-bost: ndaniel@carmarthenshire.gov.uk.