Manylion y mater

CYNNIG I'R CABINET YSTYRIED ARWYDDO DATGANIAD CAEREDIN YN FFURFIOL AR FFRAMWAITH BIOAMRYWIAETH BYD-EANG OL-2020

Ar 4 Gorffennaf 2022, sefydlodd y Cabinet Banel Cynghori Trawsbleidiol i gefnogi dull yr awdurdod o fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur a mabwysiadu Datganiad Caeredin. Yng nghyfarfod cyntaf y panel Cynghori, rhoddodd yr Aelodau gefnogaeth unfrydol i'r Cabinet gan arwyddo'r datganiad yn ffurfiol.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/12/2022

Angen penderfyniad: 13 Chwe 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr yr Amgylchedd

Adran: Amgylchedd

Cyswllt: Rosie Carmichael, Rheolwr Cadwraeth Gwledig E-bost: racarmichael@carmarthenshire.gov.uk.