Manylion y mater

CYNLLUN RHEOLI STRATEGOL Y GWASANAETH GLANHAU

Cyflwyno canlyniadau'r adolygiad i wasanaeth glanhau strydoedd y Cyngor a gwneud argymhellion ar gyfer darparu gwasanaethau yn y dyfodol.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/12/2022

Angen penderfyniad: 24 Ebr 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Gwasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr yr Amgylchedd

Adran: Amgylchedd

Cyswllt: Daniel John, Pennaeth Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol Dros Dro E-bost: DWJohn@carmarthenshire.gov.uk.