Manylion y mater

STRATEGAETH EIRIOLAETH OEDOLION GORLLEWIN CYMRU 2023 – 2027

MAE'R STRATEGAETH EIRIOLAETH OEDOLION YN CEISIO LLUNIO TREFNIADAU COMISIYNU BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA, CYNGOR SIR CAERFYRDDIN, CYNGOR SIR CEREDIGION A CHYNGOR SIR PENFRO ER MWYN CYFLAWNI EU DYLETSWYDDAU STATUDOL. MAE'N CEISIO SICRHAU BOD EIRIOLAETH O SAFON DDA AR GAEL YN RHWYDD AC YN DEG YN RHANBARTH GORLLEWIN CYMRU.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 22/11/2022

Angen penderfyniad: 13 Maw 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cymunedau

Adran: Cymunedau

Cyswllt: Christine Harrison, Pennaeth Comisiynu Strategol ar y Cyd E-bost: Chris.harrison@pembrokeshire.gov.uk.