Manylion y mater

RHAGLEN DATBLYGU AELODAU 2022/23

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am Raglen Datblygu'r Aelodau a nodi pynciau hyfforddi a datblygu ychwanegol

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 25/10/2022

Angen penderfyniad: 24 Tach 2023 Yn ôl Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Hayley Daniels, Ymgynghorydd Datblygu Corfforaethol E-bost: HMDaniels@carmarthenshire.gov.uk.